Leden

Bestuur

D'Haeyer Laurent

Voorzitter

De Smet Guy

Penningmeester

Claus Valère

Ondervoorzitter

Lefèvre Hugo


Secretaris

Leden

De Block Aaron              De Pelsmacker Dirk       De Keyser Geert               De Tollenaere Daniel      Audooren Stijn


Paternoster Walter           Van Robaeys Marleen