Geschiedenis

FOTOCLUB “ IRIS MELLE “

STELT ZICH VOOR


De prehistorie van fotoclub “ IRIS MELLE “ gaat terug tot in het fameuze jaar 1968.
Toen werd op initiatief van de kwb ( Katholieke Werkliedenbond ), afdeling Melle-centrum, met succes een tentoonstelling voor werk van fotoliefhebbers georganiseerd. Deze activiteit vond onderdak in de toenmalige meisjesschool ( tegenwoordig de Sint-Vincentiusschool ) gelegen in de Wezenstraat. Het was de periode van de toenemende vrije tijd, zodat heel wat mensen deze ook zinvol wensten te besteden, o.a., aan het fotograferen als hobby. De “golden sixties“ zorgden er eveneens voor dat daarvoor het nodige geld binnen het gezinsbudget kon worden vrijgemaakt.


Voortbouwend op de toen gelegde contacten verzamelde pater R. Labijn, leraar aan het college van de Paters Jozefieten te Melle, in de kleine zaal van het Parochiehuis aan het dorpsplein een aantal enthousiastelingen en er werd metéén beslist een fotoclub op te richten.
We schrijven 25 augustus 1969.
De naam was snel gevonden, nl. FOTOCLUB IRIS. In het eerste nummer, van in oorsprong driemaandelijks tijdschrift “Iris “, tegenwoordig tweemaandelijks, werd onder de titel “What’s a name “ een en ander toegelicht. De naam Iris ( waaraan overigens ook het embleem van de vereniging is ontleend ) verwijst naar het diafragma van een fototoestel. Bovendien is de godin Iris, volgens de Griekse mythologie, de personificatie van de regenboog. Verscheidenheid van kleur dus, symbolisch eigenlijk voor de pluralistische opstelling van de vereniging, zoals we mochten lezen in het verslag van de stichting van de club.


Buiten enkele snelle wissels van verantwoordelijkheden in de beginperiode, zoals dat E.P. Labijn na een paar weken zijn functie van voorzitter ruilt met deze van technische raadgever, en Frans Van Nuffel vanaf dan ( september 1969 ) het voorzitterschap op zich nam, kan de Fotoclub Iris bogen op een vrij stabiele bestuurssamenstelling. Over een periode van meer dan 42 jaar (1969 tot nu 2011), heeft de fotoclub slechts:


5 voorzitters Van Nuffel Frans, Thery Maurice, Labijn Robert, Meersschaut Julien en
D’Haeyer Laurent


3 ondervoorzitters Oosterlinck Romain, De Roo Roger en Claus Valère


4 secretarissen Verstraete Daniel, Smedts Marcel, Ulens Marc en Hugo Lefèvre


4 schatbewaarders Vits Laura, D’Haene Germain, Leleu Bertin en Guy De Smet


en dan nog 14 gewone bestuursleden gekend, waarvan de meeste dan nog doorgegroeid zijn naar een hogere functie.


Qua ledenbestand kende Fotoclub Iris uiteraard in haar beginperiode een sterke aangroei met als hoogtepunt midden de jaren zeventig. Vandaag kent ze met betrekking tot het aantal leden een grote stabiliteit. Uiteraard is Fotoclub Iris bij het grote publiek van Melle bekend van de door haar sinds 1969 jaarlijks georganiseerde foto- en diasalons. De eerste vond plaats in de meisjesschool in de Wezenstraat, maar vanaf 1970 gaat ze door in het nieuwe gemeentehuis, dit telkens begin november, waar we nog lang hopen van gebruik te kunnen maken.
Als vereniging is ze aangesloten bij de O.V.U., Oost-Vlaamse Unie van Foto- en Diakringen, en ook de C.v.B., Centrum voor Beeldexpressie.


Ze betrekt sinds 1972 een eigen clublokaal in het Cultureel Centrum gelegen langs de Brusselsesteenweg nr. 395 te Melle waar de vergaderingen ook plaats vinden.
We werkten intensief mee aan de verwezenlijking van o.a. een fotoboek over de kruisweg van Jules Vits, met gedichten van Anton Van Wilderode, en onlangs nog aan een fotoboek aan de hand van oude postkaarten van Melle. Aan diverse tentoonstellingen, over Caritas ( 100 jaar viering), met de Heemkundige kring De Gonde over het Klein Erfgoed van Melle, en nog veel meer.Heeft U interesse voor de werking van de club, kom dan naar een van de vergaderingen die telkens plaats vinden op de 3° en de 4° dinsdag van de maand, of neem contact op met de voorzitter of de secretaris.


 

Voorzitter

D’HAEYER Laurent 
Dreef 11
9860 Scheldewindeke 
Tel. 09 362.04.54   


Secretaris

LEFEVRE Hugo